fm3.dk
     
Outsourcing – fast pris eller til genforhandling?

Outsourcing bør ikke koste det samme år efter år. Prisen bør falde 3-5% om året, når serviceleverandøren kender stedet og opgaverne bedre og bedre. Midlet er årlige pris- og ydelsesforhandlinger samt indhentning af kontroltilbud, så virksomhedens servicebehov dækkes. Hverken mere eller mindre.

De fleste kontrakter om outsourcing løber i en årrække til en fast pris eller med indbyggede, automatiske prisstigninger afhængig af nettoprisindekset eller overenskomsterne.

Er det en god forretning for den virksomhed, der har outsourcet opgaven, eller er det kun en god forretning for serviceleverandøren? Alle erfaringer viser, at jo mere fortrolig leverandøren bliver med stedet og opgaverne, jo nemmere og mere effektivt kan jobbet udføres.

Årlige genforhandlinger og krav om optimering

Oftest anbefaler fm3.dk derfor de virksomheder vi rådgiver om outsourcing af facilities service ydelser til at indgå 3-årige rammeaftaler. Rammeaftalen skal være med årlige genforhandlinger om både ydelser og pris og med et krav om en årlig prisreduktion på minimum 3%.

Det tvinger udbyderen til at være opmærksom på de ydelser, virksomheden får, så man kan yde et kvalificeret modspil om mulige alternative arbejdsgange, rutiner m.m. Det er ikke usædvanligt, at priserne på sådanne rammeaftaler kan reduceres med 5-7 % om året som følge af effektiviseringer. Uden at der slækkes på kvaliteten.

Men mange virksomheder får endnu mere fordelagtige aftaler om outsourcing, når man i samarbejde med en driftsherrerådgiver får gjort virksomhedens behov klart i stedet for at lade serviceleverandøren definere opgavens omfang.

Indhent kontroltilbud
Det giver tillige et ensartet grundlag for at indhente kontroltilbud hos alternative leverandører. Det reducerer også mulighederne for, at der kan udskrives regninger på ekstraydelser, som egentlig burde have været med i aftalen fra starten, men som er holdt ude for at gøre grundbeløbet så lille som muligt.

I det hele taget må man opfordre køberne til at følge op på både ydelser og pris gennem hele kontraktens løbetid, for behovene kan jo sagtens ændrer sig i perioden – og det er netop ofte gennem sådanne forandringer, at facility service leverandøren tjener mange penge, uden at køberne får en modsvarende værdi. 


 

fm3 tip 11