fm3.dk
     
Kaffepausen – Skab trivsel og gør en god forretning

Danskernes kaffevaner ændrer sig, og derfor er det på tide, at virksomhederne tager kaffen og kaffepausen op til revision. Ved at satse på kvalitet og ændre på omgivelserne blev kaffepauserne til en god forretning.

Hellere lidt, men godt. Kaffekulturen er i forandring. Køkkenkaffe-maskinen og termokanden derhjemme har fået konkurrence fra stempelkanden og specielle bønnesorter malet til lejligheden, og caféer og kaffebarer stortrives med danskernes lyst til at forkæle sig selv med café latte, cappuccino og dyre, mere eksotiske kaffedrikke.

Men på de fleste arbejdspladser er det stadig maskinkaffe, der hældes på kanderne. De arbejdsfrie kaffepauser fastholdes pr. tradition, hvis ikke det er hver-mand-sin-kande princippet, der praktiseres. Kaffe drikkes for pausen og afvekslingens skyld – ikke for den gode smag. Det er blevet en vane.

De færreste virksomheder har beregnet, hvor meget medarbejdernes kaffe og kaffepauser koster årligt. Endnu færre har overvejet, om kaffepauserne kunne blive en god forretning – om en opkvalificering af kaffen og den situation den indtages i, kunne resultere i bedre trivsel og mere tilfredse medarbejdere.

Resultaterne fra en af de virksomheder fm3.dk har rådgivet, og som har gjort eksperimentet beviser, at når kaffe i cafékvalitet kan indtages i hyggelige, loungeagtige omgivelser, ændrer samtalen medarbejderne imellem karakter.

Det er her, mange af dagligdagens små og store udfordringer bliver taget op, og emner, der ellers ville være genstand for et formelt indkaldt møde, bliver løst på kortere tid under de uformelle former. Det giver også mere liv til virksomheden, det gør, at der kommer flere kunder og samarbejdspartnere på besøg, der nyder stemningen i lounge miljøet. 

Investeringen i kaffeloungen i et ubenyttet gang/lobbyareal og installering af en professionel automatisk cafémaskine blev opvejet af mindre udgifter til leje og drift af flere traditionelle kaffemaskiner, der blev afskaffet. Herudover kom både større medarbejdertilfredshed, større produktivitet og mere omsætning på grund af flere besøg fra kunder og samarbejdspartnere.

Så god kaffe i gode omgivelser blev til en rigtig god forretning.


 
Kaffepause