fm3.dk
     
Gør storrumskontorer til aktivitetszoner

Storrumskontorerne er ineffektive, og understøtter ikke de værdiskabende aktiviteter. Udnyt derfor arealerne mere optimalt og effektivt med aktivitetszoner og services, der understøtter, at arbejde er en aktivitet og ikke et sted.

Flere og flere aktiviteter udføres projektbaseret i tværgående teams med flere organisationer involveret og flere projekt-tilknyttede freelancere. Udfordringen er, at mange virksomheder ikke har optimeret deres arealer til denne nye arbejdsform, hvor opgaver løses i de rum, på det sted og på det tidspunkt, der passer til aktiviteten.

Arealerne bliver derfor i bedste fald brugt ineffektivt og i værste fald forkert, og de tilhørende services understøtter ikke medarbejderne i tilstrækkeligt omfang.

Tidligere tiders storrumskontorer giver ikke den nødvendige differentiering og det nødvendige brede udvalg af forskellige aktiviteteszoner og servicefaciliteter.

Ved at fokuserer på de mest værdiskabende aktiviteter, kan der skabes helhedsløsning med optimale fysiske rammer og services for medarbejderne, der på den ene side optimerer og ofte reducere arealforbruget, og på den anden side øger kvaliteten.

Den første erkendelse skal være; Arbejde er en aktivitet, ikke et sted. Kontoret skal omformes til en ’hovedbanegård’, hvor man udveksler viden, diskuterer projektets fremdrift og fordeler opgaver. Herefter udfører den enkelte eller mindre teams projektets del-aktiviter, inden man igen mødes.

En sådan arbejdsform har brug for en række forskellige aktivitetszoner til både individuelle aktiviteter samt team aktiviteter. Disse zoner (som alle bør kunne anvendes multifunktionelt) kan f.eks. være:

- Møderum og projektrum - Konference faciliteter
- Stillezoner med individuelle arbejdspladser for fordybelse
- Pit-stop og touch-down område for kort tids ophold
- Café hjørner og lounge-områder
- Kantine/spiseområde
- Samtalerum for fortrolige samtaler
- Stress-af/lege rum for sjov og afslapning

Der kan evt. være adgang til eksterne mødefaciliteter og kontorhoteller. Alt dette kræver mobile IT- og teleløsninger, der fungerer altid - overalt.


 
Slides: Skab merværdi med fysiske rammer

Se slides "Skab merværdi med fysiske rammer"