fm3.dk
     

Spar på kølingen. Mere trivsel + en miljøgevinst.

Det rigtige indeklima er afgørende for medarbejdernes trivsel og effektivitet. Et velfungerende ventilationsanlæg er med til at skabe et ordentligt indeklima. Men et teknisk korrekt anlæg er ikke det samme, som at medarbejderne trives.

Med fokus på trivsel kunne omkostningerne reduceres med 20%, og medarbejdertilfredsheden øges.


Ved en arbejdspladsvurdering (APV) som fm3.dk gennemførte for en større virksomhed, var et af spørgsmålene "Er du tilfreds med indeklimaet ?". 51,7 % af medarbejderne svarede nej.

Der var især tre markante klager over indeklimaet. Medarbejderne var påvirket af træk/kulde, der var for lave temperaturer, og der var for høje temperaturer.

I den pågældende virksomhed er der et ventilationsanlæg, der udover at sikre et højt luftskifte også regulerede temperaturen enten ved opvarmning af indblæsningsluften eller ved køling.

Da over halvdelen af medarbejderne oplevede, at deres trivsel og effektivitet var påvirket af temperaturen, kunne det næsten kun betyde, at ventilationsanlægget ikke fungerede optimalt.

Ved en gennemgang af anlægget fandt fm3.dk en række oplagte muligheder for forbedringer, som var forholdsvis nemme, økonomiske og hurtige at implementere:

 1. Kølingen om sommeren blev ændret, så den følger svingningerne i udetemperaturen og ligger ca. 4 grader under udetemperaturen i stedet for konstant omkring 20-22 grader.

  Kølingen starter således ikke, før der er en udetemperatur omkring 23-24 gradere. Herved opnås en for årstiden passende temperatur og nu kan medarbejderne klæde sig, så tøj og årstid hænger sammen.

  Ingen sidder længere med sjaler over skulderen midt om sommeren. Det reducerede også oplevelsen af træk og kulde, da den indblæste luft ikke havde helt så høj forskelstemperatur.

  Endvidere betød det betydelig besparelse på omkostningerne til køling.

 2. Generelt blev hastigheden på ventilationsanlægget nedsat, således at den mængde luft der pumpes rundt i systemet, blev ændret fra ca. 5-6 gange pr. time til ca. 3-4 gange pr. time.

  Dette mindskede oplevelsen af træk, og førte til besparelser på driften af anlægget.

 3. Der blev sat nye, mere energieffektive varmevekslere på anlægget. Herved kan udsugningsluften afgive en større mængde varme eller kulde til indblæsningsluften, hvorved der opnås en endnu bedre energieffektivitet.

 4. Endelig blev der etableret mulighed for frikøling, dvs. man udnyttede de kølige natte- og morgentimer til at underkøle kontoret, således at rummets vægge mv. fra starten var kølige, og i løbet af dagen næsten kunne fungere som ’termo-elementer’.

  Dette betød også at omkostningerne til køling blev reduceret, og det blev oplevet som en mere naturlig køling.


Udover de indlysende fordele i forhold til budget og trivsel for medarbejderne er en gennemgang af ventilationsanlægget også et væsentligt skridt i retning af en markant reduktion i CO2-udslip.

Ud fra en gennemsnitlig betragtning vil de fleste virksomheder, kunne opnå en besparelse på ca. 20 % på det samlede energiforbrug ved gennemgang af ventilationssystemet.


 


          Trivsel og miljø med rigtig ventilation