Faxe kommune kan spare ca. kr. 12 mio. i årlig drift viser analyse af den kommunale ejendomsportefølje

Situation:
Behov for central koordinering af ejendomsporteføljen, til at sikre institutionerne de fornødne og passende bygninger. Center for Ejendommes foreløbige undersøgelser viser, at der er meget stor forskel på antal m² pr. bruger inden for samme slags institution.

Indsats:

Overblik over alle ejendomme (bl.a. vedligeholdelsesstand, størrelse, geografisk placering, nuværende anvendelse)

Overblik over behov for kommunale lokaler til de forskellige typer institutioner og forvaltninger (bl.a. indretningskrav, demografi, geografi, samfundsudvikling)

Overblik over bygningernes egnethed til de givne formål: pædagogiske, undervisning, ældrepleje, kontor og til multifunktionel anvendelse

Forslag til arealnormer og kvalitetsniveau for forskellige aktiviteter

Fastlæggelse af kvalitetsniveau til bygninger (stand, energi mm.)

Indarbejdelse af porteføljestrategi i budgetprocedurerne

Tilrettelæggelse af dataopbygning og strukturering, så data kan anvendes til benchmarking

Forslag/scenarier til mulig forbedringer af drift og økonomi og udnyttelse af bygninger i Faxe Kommune


Resultat af analysen:

ca. 25% reduktion af areal, som følge af faldende behov og mere fair fordeling af arealer

Årlig driftsbesparelse på ca. kr. 12 mio.

Besparelser på ca. kr. 12-15 mio. til fremtidig vedlighold på bygninger, der nu nedlægges

Bedre kvalitet/vedligeholdelsesstand af bygningsmassen

En af flere detaljerede analyser af ejendommene i Faxe Kommune, her for Haslev byområde. (klik på figur for fuld størrelse)

Dagbladet, Faxe 07. juni 2014
Klik på artikel for fuld størrelseLink: 'Ryk sammen og spar 20 mio.'

Benchmark kommunale arealer