Råd om Right-sourcing af Facility Service ydelser
skaber gode rammer for CA a-kasse

Situation:

CA A-kasse, en landsdækkende a-kasse inden for business, ledelse og økonomi, gik fra at være lejer til at være ejer.

En ny situation, hvor CA A-kasse selv skulle løfte ansvaret for alle FM ydelser og håndtering af egen domicilejendom. Tidsplan for indflytning i det nye domicil var stram med behov for, at alle serviceydelser og FM aktiviteter var på plads og klar fra dag et.

Indsats:

En dialog med CA's ledelse afdækkede potentialet, samt hvilke aktiviteter CA selv skulle varetage, og hvilke der skulle udføres af andre.

En single-service strategi med tre forskellige serviceleverandører blev valgt. Èn til at varetage kantine og mødeservicering, én til rengøring og en serviceleverandør til at sikre drift- og vedligehold af bygning og udenomsarealer.

Gennem udvælgelse af 3-4 serviceleverandører pr. områder, der matchede CA og gennemførelse af et udbud blev valgt de leverandører, der havde den bedste kvalitet til prisen.

Udbudsmaterialet, med bl.a. Service Level Agreement (SLA) og Key Performance Indicators (KPI), dannede grundlag for udarbejdelse af kontrakter med hver leverandør og for efterfølgende opfølgning af serviceleverancerne.

   
Resultat:

Serviceleverancerne er med udgangspunkt i CA's behov og situation.

Budgetsikkerhed med kendt prisstruktur, 'open books' og ingen skjulte omkostninger.

Et kundeorienteret kontraktsgrundlag, der sikrer løbende opfølgning og tilpasninger af aftalerne.

Serviceleverancerne blev startet på indflytningstidspunktet, selv med en meget stram tidsplan.

Online opfølgning på leverancerne, hvor leverandørene selv rapporterer status på de aftalte KPI'er.

Tid til det væsentligste, da CA kun skal anvende begrænset tid til opfølgning.

   
Link til CA A-kasse
Husk at skrue op for lyden...

Video om de fire trin i right-sourcing af serviceydelser for at skabe:

   -  Mest værdi for virksomheden
   -  Tid til det væsentligste for medarbejderne
   -  Den bedste leverance, ift. jeres kerneaktiviteter


Ved at bevæge musen henover billedfeltet kan du bruge knapperne til at starte forfra, skrue op for lyden, se videoen i fuldskærm mv.