Skab bedre drift, bæredygtigt vedligehold og optimale tilstandsvurderinger - 5 forslag til udnyttelse af de digitale muligheder for både nye og eksisterende bygninger

I januar 2019 lancerede Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Strategi for digitalt byggeri, der er udviklet i samarbejde med byggebranchen og skal være med til at fremme udviklingen og øge digitaliseringen i byggeriet.

Rapporten er en del af strategiens udmøntning.

Der beskrives otte barrierer og udfordringer for digitalisering af Facilities Management:
 • Lav digitaliseringsgrad af eksisterende bygninger
 • Data i digitalt format er ikke det samme som digitalisering
 • Ikke alle data til drift kan fremskaffes digitalt
 • Mangelfuld dialog mellem bygge- og FM-branchen
 • Mange data fra byggeprojekter er af begrænset relevans for driften
 • Begrænset kvalitetssikring af driftsvenligheden i projekteringsfasen
 • Få krav til kvantitative data
 • Manglende digital adfærd og kompetencer

I rapporten er der fem løsningsforslag med handlingsplaner, derdækker alle dele af FM-cirklen og adresserer flere udfordringer samtidig:
 • Tilstandsmærke for Ejendomme
  - Viden om bygningers tilstand for markant reduktion af værditab og mindre miljøbelastning

 • Modeller for Business Cases for BIM/digitalisering
  - Forøget digitalisering af eksisterende bygninger

 • Fælles struktur for digital driftsmodeller
  - Fælles forståelse af databehov for BIM til drift

 • Aflevering af retvisende driftsplaner i projektfasen
  - Sikre større driftsfokus i projektfasen for bedre overlevering af data til drift

 • Sensorer til advarsel om begyndende skader før det bliver alvorligt
  - Færre følgeskader og færre ressourcer til manuelle eftersyn
Til hvert løsningsforslag er der skitseret et oplæg til en handlingsplan med forslag til forskellige aktiviteter for at gennemføre forslaget.

 

Rapporten indledes med et kort resumé. Download rapport


Læs Strategi for digitalt byggeri Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside