fm3.dk
   

Forbedrer produktiviteten
Årets survey har fokus på produktivitet og hvordan FM'erne øger denne gen- nem effektivisering, automatisering, rationalisering og stordrift.

Undersøgelsen tegner et billede af FM'ernes forventninger til 2013.

FM2013 Survey er en spørgeskemaundersøgelse blandt aktivt udøvende inden for Facilities Manage-ment med 92 besvarelser heraf ca. 65% fra offentlige og 35% fra private organisationer.


Survey som .pdf


Se øvrige surveys:

FM2015 Survey

FM2014 Survey

FM2013 Survey

FM2012 Survey

FM2011 Survey

FM2010 Survey